Terug naar boven

Opening van bijen- en insectenhotel

Roermond, 22 april 2022 - Vandaag is het Nationale Zaaidag, een initiatief van de Bijenstichting.
Samen met mevr. A Waajen, wethouder gemeente Roermond, dhr. D. Prevos, ecoloog gemeente Roermond en Nadja van Es en Petra Huls namens de ontwikkelende partijen Wonen Limburg, Wonen Zuid en JPO wordt er een bijen- en insectenhotel aangelegd in het nieuwe woongebied Aan de Vallei, in het zuiden van Roermond. 

Eerste concrete stap

Het nieuwe woongebied biedt straks niet alleen ruimte aan zo’n 470 gezinnen maar ook aan alles wat groeit en bloeit. Met de aanleg van het bijen- en insectenhotel en het inzaaien van bloemenmengsel rondom het hotel, zetten we een eerste concrete stap in de ontwikkeling van de grootste natuurinclusieve woonomgeving van Limburg. We doen dit om de biodiversiteit in het gebied te verder te versterken. Bijen dragen door bestuiving hier in belangrijke mate aan bij. Op deze manier werken we aan een gezonde leefomgeving die aantrekkelijker is voor mens en dier. 
De aanleg van het bijenhotel sluit perfect aan bij de visie van Aan de Vallei. Stedelijke en landschappelijke waarden komen bij elkaar en hierdoor ontstaat een evenwichtig ecosysteem voor mens, plant en dier. 

De locatie voor dit bijen- en insecten hotel is bewust gekozen. Deze plek blijft voor altijd groen en ligt aan een recreatieve doorgang in het gebied. Gebruikers van de knooppuntroutes en het Pieterpad kunnen hier even stilstaan bij het belang van bijen en insecten alvorens ze hun tocht vervolgen.

Ontwikkeling vanuit het landschap

De opening van het bijen- en insectenhotel staat niet op zichzelf. Aan de Vallei wordt ontwikkeld vanuit het landschap. Daar beginnen we mee. De volgende stap is de aanleg van hagen, bosschages en groenstroken. Lokale boomsoorten, bloemenweides en bloeiende (fruit)bomen dienen straks als leefgebied voor vlinders, vogels insecten en andere dieren. In Aan de Vallei draait alles om verbinding. Tussen stad en buitengebied, tussen natuur en wonen en tussen mens en dier. 


Kom wonen in het groen. Waar alles om verbinding draait. Tussen stad en natuur, tussen binnen en buiten, tussen mens en dier, tussen jong en oud. Levend en levendig. Kom wonen in een gezonde en sociale omgeving. Kom buiten samen genieten.
Privacy verklaring
© 2022 Aan de Vallei. Alle rechten voorbehouden.
 Aan de Vallei is een ontwikkeling van: