Terug naar boven

Boomfeestdag Aan de Vallei

Roermond, 14 november 2022 – Op de Nationale Boomfeestdag op woensdag 16 november worden in Roermond zo’n 650 bomen en heesters geplant in wat het grootste groene woongebied van Limburg wordt: ‘Aan de Vallei’. Zo wordt de natuur versterkt, voordat gestart wordt met de woningbouw. 

Zo’n vijftig leerlingen van Praktijkonderwijs Roermond planten de bomen, samen met wethouders Dirk Franssen en Felix van Ballegooij en de initiatiefnemers van Aan de Vallei: projectontwikkelaar JPO, Wonen Zuid en Wonen Limburg. 

Groene en gezonde leefomgeving 

Bomen zijn een slimme en natuurlijke manier om schaduw en koelte te creëren. Ook dragen ze bij aan een prettig leefklimaat, het herstel van de biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. De aanplant van deze eerste serie bomen en heesters zorgt voor gemiddeld ongeveer 800 kilo CO2-opslag per jaar. In de komende vijftig jaar is dat goed voor de compensatie van de uitstoot van ruim vijftig retourvluchten van Amsterdam naar Rome.

In Aan de Vallei worden de komende jaren nog veel meer bomen geplant. Eerder dit jaar werd ook al een groot bijen- en insectenhotel geopend. 

Bijzonder en onderscheidend wonen 

Aan de Vallei biedt niet alleen ruimte aan 470 woningen, maar ook aan een groene en gezonde leefomgeving waarin mensen, planten, dieren in balans samenleven. “Met deze nieuwe woonwijk bieden we niet alleen een oplossing voor de krapte op de woningmarkt in Roermond, maar ook een bijzonder en onderscheidend woonmilieu”, aldus wethouder Dirk Franssen van, onder andere, stedelijke ontwikkeling. “Aan de Vallei voorziet in een behoefte voor mensen die wel bij, maar niet midden in de stad willen wonen. Dichtbij alle faciliteiten en toch midden in het groen.” 

“Steeds meer zien we dat de mens niet naast de natuur kan leven, maar met de natuur moet leven. Natuurinclusief bouwen is de toekomst ”, voegt wethouder Felix van Ballegooij, onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille Natuur, Landschap, Water & Biodiversiteit, toe. “Dat gaan we straks zien in de nieuwe wijk die hier gerealiseerd wordt. Deze toekomstige wijk wordt klimaatadaptief, water-robuust en kent een grote biodiversiteit. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een groener Roermond.”

Ontmoeting, ontdekking en beweging

Nadja van Es, directeur van JPO: “Wij zijn er trots op om samen met onze partners te mogen werken aan de grootste natuur-inclusieve leefomgeving van Limburg. Dat vraagt om een andere aanpak, resulterend in een woongebied voor mensen die zich bewust zijn van de natuur om hen heen, vitaliteit en gezondheid belangrijk vinden en verbonden willen zijn met de buurt waar zij wonen. Een omgeving die uitnodigt tot ontmoeting, ontdekking en beweging. Een plek die meer geeft dan neemt. Zo ontstaat een gebied dat voor lange tijd het verschil maakt en inspirerend is voor anderen.”

Over Aan de Vallei

Aan de Vallei wordt gerealiseerd aan de zuidelijke rand van het stedelijk gebied van de gemeente Roermond in het Melickerveld. Het is voorlopig de laatste grote uitbreidingslocatie voor grondgebonden woningen in de stad en bestaat uit een bijzondere mix aan woningen: huur, sociale huur, koop en sociale koop. Aan de Vallei is een gezamenlijke ontwikkeling van woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid en ontwikkelaar JPO. 


Kom wonen in het groen. Waar alles om verbinding draait. Tussen stad en natuur, tussen binnen en buiten, tussen mens en dier, tussen jong en oud. Levend en levendig. Kom wonen in een gezonde en sociale omgeving. Kom buiten samen genieten.
Privacy verklaring
© 2022 Aan de Vallei. Alle rechten voorbehouden.
 Aan de Vallei is een ontwikkeling van: